06 - 41 90 73 81 info@ajs4finance.nl
Selecteer een pagina

Diensten

 

Interim Financieel Management

 

Sparring Partner voor DGA’s

 

Begeleiding startende ondernemers

 

AJS deskundig financieel adviseur

Dedicated
controller/cfo

financieel adviseur Rijssen

Strategisch
advies

Financieel advies Rijssen

Praktisch
inzicht

Financieel adviseur Rijssen

Experts
on demand

Interim Financieel

Management

De juiste mensen op de juiste plek, dat is cruciaal om succesvol te zijn, om te groeien, groei te realiseren of om een moeilijke periode door te komen. Je organisatie verandert. De  wereld verandert. De werkdruk neemt toe. Een belangrijke medewerker is uitgevallen. De informatievoorziening is niet toereikend meer. De afdeling Finance vraagt om meer inhoudelijke kennis en inzicht. Er is simpelweg te veel werk en te weinig capaciteit. Het is tijd om expertise aan je team toe te voegen, voor korte of langere tijd. Expertise die niet alleen de cijfers invoeren, maar ook helpen anticiperen op de continu veranderende markt en proactief meedenken om bedrijfsdoelstellingen te halen.

Misschien zoekt u iemand voor een bepaalde functie. De arbeidsmarkt is krap. De vacature staat open en het werk ligt stil. Maar hoe weet je zeker dat je de juiste professional op de juiste plek krijgt? Een externe professional toevoegen aan je team is niet niks, zelfs als het gaat om het invullen van een tijdelijke functie, zoals bij zwangerschapsverlof. Je stelt hoge eisen en je zoekt iemand die deskundig en betrokken is. 

Tijdelijke inhuur of detachering kan dan een groot voordeel zijn: snel een professional op de juiste plek, iemand die boven de materie uitstijgt, een expert die verstand heeft van zaken en dan op korte termijn het verschil maakt. Of het nu gaat om een tijdelijke vervanging van uw eigen financieel expert, om het vullen van een openstaande functie of de financiële afdeling naar een hoger niveau brengen. Mocht je een nieuwe medewerker hebben gevonden, kan het werk worden overgedragen en kan begeleiding tijdens een inwerkperiode plaatsvinden.

Dedicated Controller of CFO

Juist bij het MKB is de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek cruciaal. En zeker als het niet ‘vanzelf anders gaat’ heb je iemand nodig die de regie neemt op de verandering te realiseren en te borgen. Op projectbasis of part-time basis is inzet in een dergelijke rol mogelijk.

Ik draag hierbij de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van zowel de financiële als niet-financiële informatievoorziening aan alle belanghebbenden en/of stakeholders. Hiertoe behoort ook de verantwoordelijkheid voor een adequaat systeem van beheersing en sturing (AO/IC). Concrete ondersteuning van ondernemer en/of management bij de te nemen beslissingen en adviseer desgevraagd omtrent strategische keuzes.

  1. Managen van de organisatie op financieel gebied (inclusief organisatorische en administratieve onderdelen)
  2. Beheren van de geldstromen (treasury)
  3. Verzorgen van besluitvorming op het gebied van investeringen
  4. Vormgeven van interne of externe cijfers
  5. Mede vormgeven van de strategie van de organisatie
  6. Fungeren als sparringpartner van de directeur / eigenaar met het oog op verbetering van de rendement c.q. bedrijfsvoering
  7. Opstellen van tussentijdse financiële rapportages en prognoses
  8. Signaleren, in kaart brengen en terugdringen van externe risico’s
  9. Aansturen van de financiële afdeling en/of eventueel andere afdelingen die hiermee rechtstreeks verband houden
  10. Contact met bank, belastingdienst, accountant, jurist
  11. Voorbereiden jaarafsluiting
  12. Implementeren door accountant voorgestelde maatregelen.

Sparring Partner voor DGA’s

Klankbord en vertrouwenspersoon voor DGA’s

Parttime je eigen CFO. Er zijn mogelijkheden om je zakelijke belangen door mij te laten behartigen. Wil je meer weten hoe dit werk, klik op deze link.

Voor DGA’s (directeuren groot aandeelhouders) fungeer ik op periodieke basis als klankbord en vertrouwenspersoon (trusted advisor). Dit kan in zowel een formele rol als raad van advies of raad van commissarissen of maar ook als adviseur. Gezien mijn achtergrond en brede ervaring kan ik op een breed vlak met de DGA’s van gedachten wisselen en adviseren.

Hierbij kan in willekeurige volgorde gedacht worden aan.

 1. Structuur van de onderneming (juridisch en fiscaal)
 2. Risicomanagement
 3. Financiële informatievoorziening
 4. Estate planning
 5. Financieringen en financieringsstructuur
 6. Business model/ verdienmodel
 7. Begeleiding verkoop
 8. Coaching financiële functie.

Begeleiding startende ondernemers

Deskundige begeleiding maakt kans op succes groter

Goede begeleiding is onmisbaar voor startende ondernemers. Door vooraf energie te steken in allerlei zaken neemt de slagingskans aanzienlijk toe. Naast reflecteren op het verdienmodel, de business en  je persoonlijke drijfveren, is weten wat je doet qua juridische structuur en administratieve inrichting van groot belang: boekhouding en belastingzaken moeten goed geregeld zijn.

Klankborden begint al in de oriëntatiefase: over het ontwikkelen van een onderscheidende bedrijfsformule, het schrijven van een ondernemingsplan, het onderzoeken van uw markt(en), en het verkrijgen van bedrijfsfinanciering.

Begeleiding van startende ondernemers stopt niet op het gebied van de financiële administratie en de fiscale zaken, maar gaat verder met bijv. werkkapitaal beheer en inzage in wat je verdiend hebt. Ook begeleiding bij aannemen van personeel en personeelsbeleid, rentabiliteit van investeringen en klantrelaties zijn aandachtspunten.

Wij hebben er echt plezier in om startende ondernemers te zien uitgroeien tot een succes en via onze intensieve begeleiding startende ondernemers dragen wij ons steentje daar graag actief aan bij.

Bent u onlangs gestart met een onderneming, of bent u bezig met plannen om een onderneming te starten? Maak vrijblijvend een afspraak voor een nadere kennismaking.

Door de jaren heen heb ik als accountant en controller/CFO als vertrouwenspersoon voor het MKB, veel ervaring met het opbouwen van een onderneming. Zo ben ik in staat om startende ondernemers te begeleiden in het opzetten en uitbouwen van hun onderneming. Dit kan in een periodieke klankbordrol alsmede een actieve begeleiding waarbij er een mogelijkheid bespreekbaar is om mijn loyaliteit vast te leggen door mee te investeren.

interim financieel management
AJS deskundig financieel adviseur

Dedicated controller/cfo

Een CFO of controller die volwaardig onderdeel wordt van jouw team. Altijd bereikbaar, wekelijks aanwezig.

Voor veel bedrijven is een CFO gewenst, maar helaas niet haalbaar. Ze zijn ambitieus en succesvol genoeg om een sterke financieel–strategische sparringpartner te kunnen gebruiken in de directie. Maar niet groot genoeg om een fulltime ervaren CFO aan te stellen.

Voor al deze bedrijven, veelal MKB, ben ik er. Als deel van jouw management team overlegt en onderhandelt ik namens je bedrijf met banken en accountants, stuur de afdeling administratie aan, zorgt voor heldere rapportages en financieel inzicht, maakt bijv. investeringsanalyses en prognoses, analyseert het verdienmodel etc.

financieel adviseur Rijssen

Strategisch advies

Periodieke afstemming op het gebied van business innovation en change management.

De meeste ondernemers willen vooruit. Ze willen hun bedrijf ontwikkelen, verbreden, versnellen. Vragen als ‘welke mogelijkheden hebben kans van slagen’, ‘hoe sla je een nieuwe weg in’, ‘hoe realiseer je veranderingen’, ‘wat is dan je positie ten opzichte van de concurrentie’, en vooral ‘hoe optimaliseer je het business model’?

Ik help om bruikbare antwoorden te vinden en deze operationeel te maken. De output vormt samen met de cijfers de onderleggers voor de toekomst van jouw bedrijf, waarbij jij uiteraard altijd de eindverantwoordelijkheid houdt.

financieel advies

Praktisch inzicht

Het beschikbaar stellen van tools die helpen meer inzicht te krijgen in de financiële performance van jouw bedrijf is mijn taak.

Elk bedrijf heeft een schat aan informatie in huis over het eigen functioneren: alle data die worden geadministreerd om te monitoren en te sturen. Primair is niet relevant in welk programma die wordt bijgehouden.

Wel belangrijk is dat je weet welke informatie je nodig hebt om jouw bedrijf verder te ontwikkelen; hoe je die informatie snel en betrouwbaar uit het systeem kunt halen en hoe je deze correct interpreteert. Eerst stellen we vast of de juiste financiële informatie voorhanden is. Zo nee, zorgen we dat dat wel gebeurt. 

Het inzichtelijk maken van cijfers gaat altijd gepaard met een toelichting. Cijfers komen pas tot leven wanneer ze geïnterpreteerd worden door een specialist die ze kan verbinden aan jouw bedrijf; waar het vandaan komt en waar het heen wil. 

Onze tweede stap is zorgen dat de juiste mensen in de organisatie de beschikking hebben over de cijfers die zij nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren. Uiteraard helpen we indien nodig bij het correct gebruiken van die cijfers. 

Financieel adviseur Rijssen

Experts on demand

Maak gebruik van de know how van mijn netwerk

In mijn ervaring als accountant en daarna als controller/CFO bij MKB heb ik veel verschillende ondernemingen gezien en een bijdrage geleverd aan hun succes. Mijn uitgangspunt is te opereren als een generalist; je hoeft niet altijd precies te weten hoe het zit als je maar weet waar je het antwoord kan vinden. Mijn focus ligt op procesoptimalisatie, (her)structurering, changemanagement en business control.